Nyhet

Stortinget utsetter behandlingen av omstridt lov til høsten

Stortingets familie- og kulturkomité trenger mer tid, og utsetter behandlingen av den omstridte åndsverkloven til høsten.

Stortingets familie- og kulturkomité trenger mer tid, og utsetter behandlingen av den omstridte åndsverkloven til høsten.

Komiteen hadde opprinnelig frist på seg til 1. juni med å avgi innstilling til lovforslaget som ble fremmet 5. april i år. Men etter mange innvendinger og innspill utsettes saken til høsten.

– Åndsverkloven er vår kanskje viktigste kulturlov. Den må balansere mange ulike hensyn for å sikre kunstnernes inntekter, og muligheten for kunstnerisk næringsliv. Det er kommet fram mange konkrete innspill til endringer, heter det i en felles pressemelding fra komitéleder Svein Harberg (H) og saksordfører Arild Grande (Ap).


LES OGSÅ: Slår av musikken i protest mot nytt lovforslag.

Komiteen vil ta seg tid til nye avklaringer med Kulturdepartementet og åpner for nye høringer til høsten.

Artister mobiliserte


Flere kunstnerorganisasjoner har reagert kraftig på formuleringer i lovteksten som etter deres mening overfører opphavsretten fra ansatt til arbeidsgiver. Flere norske artister mobiliserte mot forslaget med å fjerne musikken fra sine musikkvideoer for å rette søkelys på hvor viktig åndsverkloven er for artister.

LES OGSÅ: Oslo-festival flytter til SALT.

Kulturdepartementet argumenterte for at endringene av arbeidsgiverregelen i den nye loven ikke endrer dagens praksis, men innebærer en lovfesting av dagens praksis.


– Hensikten med ny lov er å forenkle, tydeliggjøre og modernisere disse bestemmelsene slik at loven blir mer effektiv og lettere å bruke, het det i redegjørelsen fra departementet.

(©NTB)

ANNONCE