Nyhet

Nord-Norges største musikkstipend lanseres i år

Prisen på 400.000 deles for første gang ut under Varangerfestivalen.

Musikkstipendet Arctic Talent tildeles for første gang under årets Varangerfestival, og har mål om å bidra til et kommersielt gjennombrudd for en yngre artist fra Nord-Norge.

Prisen er på 400.000 kroner og knyttes til lanseringsaktivitet over ett år fra tildelingstidspunkt.

— Målet med Arctic Talent er å bidra til større kommersielt nedslag for yngre artister med utspring i nord, og som har ambisjoner og potensial, sier festivalsjef Maria Utsi i Varangerfestivalen.

Festivalen samarbeider med Eni Norge om det rekordstore stipendet. Selskapet har vært aktiv på norsk sokkel siden 1965 og har de siste årene blant annet stått for utbyggingen av Goliat, det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet.

Ifølge festivalsjefen skal vilkårene for tildeling av stipend være knyttet til kvalitet og juryens vurdering av artistens gjennomslagspotensial. Prisen er sjangeruavhengig, men det er en forutsetning for tildeling at artisten er knyttet til Nordområdene.

Prisen kan også tildeles artister utenfor Norge, med en særlig tilknytning til Nord-Norge.

Varangerfestivalen arrangeres 6. - 10. august, og kan i år by på et sterkt program ledet frem av artister som Anne Grete Preus, Elvira Nikolaisen & Mathias Eick (bildet), Moddi, Susanna og Violet Road.

ANNONCE