Nyhet

Litt mindre helvete for flere, når Tons of Rock og Aurora Verksted inngår partnerskap

"Vi i Tons of Rock har mange forbilder, og ingenting er så gøy som når vi får forbildene våre med på laget."

I snart 40 år har Aurora Verksted arbeidet for at deres kollegaer med funksjonshemming får ta del i arbeidslivet og oppleve verdigheten av å bidra i samfunnet. Gjennom å produsere design, kunst og håndverk, sikrer de presentasjon av mennesker med ulik type og grad av funksjonsvariasjon. Nå skal de også være med å lage Tons of Rock!
Tons of Rock skal være for alle. Partnerskapet med Aurora Verksted skal sørge for at Tons of Rock blir enda mer tilgjengelig, så flere får være med på mer; mindre helvete og mer rock for flere. Gjennom å være ekspert-konsulenter i forkant, designe og utarbeide dekor håpes det at flere kan få en god opplevelse. I tillegg vil Aurora Verksted stille med tilgjengelighetsverter under festivalen, samt bidra med kunst til utsmykning. 
Mindre helvete og mere rock til folket! 
ANNONCE