Nyhet

ADVARER MOT STERKE BILDER: Björk og Rosalía gir ut sangen 'Oral' for å støtte tiltak mot den omfattende lakseoppdretten.

Utgivelsen av 'Oral' markererdet første samarbeidet mellom Björk og Rosalía. Sangen har som mål å belyse den alarmerende grusomheten, samt de alvorlige miljø- og økologiske konsekvensene av åpen havlaksoppdrett i Björks hjemland, Island.

Historien bak 'Oral' går tilbake to tiår. Sangen ble først skrevet av Björk mellom albumene
'Homogenic' fra 1997 og 'Vespertine' fra 2001, men den forsvant i hennes arkiv da den ikke føltes riktig for et album. Björk gjenoppdaget sangen etter å ha blitt påminnet om dens navn under en turné i Australia i mars 2023, samme måned som det ble publisert en rapport om de ødeleggende konsekvensene av dårlig regulerte, norskeide lakseoppdrett på Islands innenlandske økosystem.

Etter å ha engasjert seg sterkt i saken, som en lidenskapelig talsperson og protestant i store deler av sitt liv, søkte Björk hjelp fra Rosalía for å gi liv til sangen og dermed øke
bevisstheten om problemet. Den grusomme metoden med åpne nettbur ble innført på Island etter at norske forretningsmenn begynte å kjøpe opp oppdrettsanlegg i landets fjorder. Dette innebærer intensiv oppdrett av fisk ved å gjerde dem inn i åpne nett som er forankret i naturlige vannveier. Fisken holdes deretter innesperret til den når markedsklar størrelse. Dette akselererer laksens utvikling og forårsaker i mange tilfeller genetiske mutasjoner i dens DNA, samtidig som det fungerer som en grobunn for ulike parasitter og sykdommer.


Industrien på Island har vokst ti ganger siden 2014, fra under 4 000 tonn til 45 000 tonn i
2021, og det anslås nå at årlig produksjon kan være opptil 106 500 tonn. Island har de største uberørte naturområdene i Europa, og avfallet og forurensningen knyttet til disse åpne anleggene truer med å permanent skade hele økosystemet i havet. Mangelen på reguleringer og bransjens mangel på tilsyn har også ført til at tusenvis av genetisk modifiserte og syke laks, jevnlig rømmer fra nettene og svømmer oppover til Islands høyland, der ødeleggende genetisk blanding finner sted og truer fremtiden for Islands ville laksebestand.

Inntektene fra 'Oral' vil bli brukt til å støtte en rettssak mot fiskeoppdretten, igangsatt av
innbyggerne i byen Seyðisfjörður på Islands østkyst. Følgende bilder er tatt av Veiga Grétarsdóttir, bilder som hun tok av oppdrettsanleggene på Island: 


 

ANNONCE