ETTERLENGTET DRØMMESTUDIE FOR DEG SOM VIL JOBBE I MUSIKKBRANSJEN

Høgskolen i innlandet tilbyr nå en bachelor med etterlengtet integrering av økonomisk og juridisk kompetanse om musikkbransjen.

Etterlengtet bredde

Høgskolen i Innlandet (INN) har i  startet et studieprogram som kombinerer kompetanse om kreativ musikkproduksjon, med kompetanse om musikkbransjens mer økonomiske og juridiske prosesser. Bacheloren viderefører innhold fra tidligere musikk-utdanningsprogrammer ved høgskolen, og tilbyr dermed studenten 1. innsikt i musikalsk skapelse og kreative prosesser, i tillegg til 2. verdifull fakta om praktiske forretningsaspekter knyttet til den ventende jobbhverdagen som seriøs aktør innad musikkbransjen.

Den oppdaterte versjonen av det integrerte studieprogrammet er et etterlengtet tilbud til de som ønsker å forfølge en karriere innen musikkbransjen, enten som musikkprodusenter, artister, konsertarrangører, artistutviklere, markedsførere eller managere. Gjennom en kombinasjon av musikkproduksjon og musiker-økonomi, vil studentene få en grundigere forståelse av bransjen som helhet, fremfor "bare" spisskompetanse innenfor spesifikke grener av bransjen.

Nye krav og endringer i musikkbransjen

Programmet, kalt Music Business and Production, tar høyde for den raske utviklingen innen musikkverdenen, der innflytelse fra strømmetjenester, kommersielle interesser og sosiale medieplattformer spiller en stadig større rolle. Fagpersonellet på INN er overbevist om at mennesker som jobber med/for musikk i 2024 er avhengige av å orientere seg innad et utvalg forskjellige fagfelt for å lykkes, og dette er et behov høgskolen ønsker å møte.

"– Overgangen til strømming som det ledende inntektsformatet, med tjenester som Spotify, Apple Music, YouTube og Deezer, har gjort at en ny generasjon produsenter, musikkskapere og artister har fått helt andre muligheter til å generere inntekter fra musikken sin. Gjør-det-selv-sektoren har vokst raskt, og introduksjonen av videotjenester som TikTok, Instagram Reels og YouTube Shorts har akselerert endringen ytterligere," forklarer fagavdelinga som står bak planleggingen av kombinasjonsstudiet.

Selv om selve studiet foregår på Rena, så foregår det gjennomgående samarbeidsprosjekter med musikkutdannings-linjer på Hamar, gjennom felles aktiviteter, konserter og foredrag. Denne krysningen mellom institusjonene gir deg som student en (avgjørende) mulighet til å bygge nettverk og gjøre relevanter erfaringer innad de kretsene som kommer til å utgjøre morgendagens musikkbransje.

Praksis, utveksling og låtskrivercamp

I løpet av studiet har du muligheten til å velge ekstern praksis som et valgemne i enten 5. eller 6. semester, hvor du får du sjansen til å gjennomføre en lærerik praksisperiode hos en relevant bedrift innad musikkbransjen. Tidligere studenter har blitt utplassert som praktikanter hos plateselskaper, strømmeplattformer, musikkforlag, bransjeorganisasjoner, festivalarrangører, produksjonsselskaper, bookingselskaper.. the list goes on. 

Selv om praksis ikke er obligatorisk i løpet av studiet, gir det en glimrende mulighet til å etablere deg i musikkbransjen. Gjennom praksis får du muligheten til å sette den teoretiske opplæringen inn i en praktisk kontekst og bygge nettverk med veletablerte aktører.

I tillegg til praksis har du som student en unik mulighet til å reise på utveksling i løpet av 4. semester. Et utvekslingsopphold kan være basis for uvurdelig internasjonal erfaring og kompetanse, hvor du åpner muligheten for å bygget et transnasjonalt nettverk som kan være til nytte i fremtidige jobbsammenhenger.

Vil du få en liten forsmak på studiet? I juni får fremtidige studenter muligheten til å besøke og snakke med "bransjetryner" under verdens største låtskrivercamp, The Woods. Arrangementet, ledet av administrerende direktør Carl-Henrik Wahl (emneansvarlig for Music Production-delen av programmet) samler 300 talentfulle låtskrivere fra ulike deler av verden i idylliske omgivelser "ved grensen av grensen" til Sverige. Her arbeides det målrettet i samarbeidets ånd for å skape over 225 låter til Eurovision. Arrangementet er en enestående mulighet til å møte tidligere elever, i tillegg til et innblikk i musikkbransjen.

Anita Ommedal Øverland, Prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig for Musikkontoret Tempo.
Anita Ommedal Øverland, Prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig for Musikkontoret Tempo.

“Music Business-linjen på Rena har vært min vei inn i musikkbransjen. Gjennom studiet har jeg lært alt fra å lage et albumcover til å sette opp innspillingsbudsjett. Jeg har blitt kjent med mange fantastiske mennesker, og bygget et stort nettverk som har gitt meg muligheten til å jobbe med det jeg elsker mest, nemlig musikken.”

Christopher Thoresen studerer fortsatt (2.år), men har praksis på The Woods (Festival Koordinator) og jobber for Sørveiv-festivalen 2024 (Konferansekoordinator).
Christopher Thoresen studerer fortsatt (2.år), men har praksis på The Woods (Festival Koordinator) og jobber for Sørveiv-festivalen 2024 (Konferansekoordinator).

"Music Business på Rena har bidratt meg med en bred kunnskap og innsikt i hele musikk industrien, samt hvordan jeg kan stå på egne bein og ta kvalifiserte valg. Studiet har også gitt meg muligheter for å bygge nettverk og erfaring i industrien med oppdrags tilbud."

 Ordinær søknadsfrist er 15. April

ANNONCE