Nyhet

DELTA PÅ STØTTEMARKERING FOR GRIEGAKADEMIET 22. NOVEMBER

Onsdag 22. november klokka 15:30 blir det en demonstrasjon utenfor Stortinget til støtte for nybygg på Griegakademiet. Alle nåværende og tidligere studenter, musikkelskere og venner av Griegakademiet blir oppfordret til å møte opp og vise sin støtte.

Jobbet for nytt bygg i 28 år

I 28 år har Universitetet i Bergen (UiB) jobbet for at Grieg-akademiet skal få nye, moderne lokaler, men i Statsbudsjettet for 2024 var ikke bevilgningen til nybygg nevnt.

"– Å la en kulturinstitusjon som Grieg-akademiet (UiB) med vitende og vilje forvitre vil koste mer enn vi sparer i årets statsbudsjett,» Skrev lederne for landets høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Norge i Aftenposten 24. oktober

Videre skriver innleggsforfatterne:


"– Våre nåværende og tidligere studenter leder korps og kor både for amatører og profesjonelle. De spiller og synger i profesjonelle orkestre og ensembler. De underviser på kulturskoler og sørger for at barn og ungdom får musikk i livet sitt, og at musikkompetanse videreføres til nye generasjoner."

Et nytt bygg for Griegakademiet er dermed ikke et anliggende kun for studenter og ansatte der. Det har ringvirkninger langt inn i musikkliv og samfunn:

"De jobber med musikkproduksjon, festivaler og komposisjon. De gir ut plater som vi snakker sammen om, lytter til alene og deler med andre. De spiller i begravelser og bryllup. De er i byene og i bygdene. De leder demenskor, de jobber med innsatte i fengsler, med rus og psykisk helse, og de gir sårbare mennesker mulighet til å delta i musikk. De skaper møteplasser som limer folk sammen."


Demonstrasjonen finner sted utenfor Stortinget onsdag 22. november klokken 15.30.

Alle blir oppfordret til å ta med seg instrumenter eller andre lydkilder og bli med på en organisert lydforstyrrelse underveis i demonstrasjonen.

 


ANNONCE