Nyhet

Norske festivaler står i fare for å miste millionstøtte

I dag ble forslag til statsbudsjett lagt frem - og det kan bety endringer blant annet for Øyafestivalen.

I dag ble forslag til statsbudsjett lagt frem, og som tidligere varslet har kulturminister Thorild Widvey foreslått å kutte knutepunktstøtten til en rekke store festivaler som Øyafestivalen, Ultimafestivalen og Olavsfestdagene. Dersom forslaget går gjennom må disse festivalene i fremtiden søke støtte fra kulturrådet på lik linje med andre festivaler.

Forslaget fra kulturministeren innebærer at det kun er Festspillene i Bergen og Festspillene i Harstad som vil få videreført støtten sin.

Selv kaller kulturminister Widvey forslaget for en omstrukturering - ikke et kutt.


— 13 av 16 tiltak i ordninga er foreslått lagt til Norsk kulturfond, og vil holde fram med de samme bevilgningene i 2016 som i år. Kulturrådet vil i mellomtida videreutvikle festivalstøtteordninga. Det vil òg være mulig å videreføre de eksisterende avtalene mellom staten og fylkeskommunene til neste år, sier kulturministeren i en kommentar til Dagbladet.

Støtteordningen for såkalte knutepunktfestivaler har tidligere vært omstridt - ikke minst fra festivalarrangører som ikke har mottatt denne støtten. Tanken bak ordningen har vært at de 16 ledende festivalene skal hjelpe mindre festivaler ved å dele erfaringer og kompetanse, og at de derfor har fått garanti for statlige overføringer over statsbudsjettet.

— Vi er usikre på hvilke ordninger som skal erstatte vårt behov for langsiktig satsing på de prosjektene som har vært en del av vårt knutepunktoppdrag. Med usikkerhet rundt det offentliges bidrag til det vi har jobba med for blant annet norsk festivalbransje og musikkeksport, er det klart at de tilhørende prosjektene må revurderes, sier Jonas Prangerød i Øyafestivalen til GAFFA i dag.


ANNONCE