Nyhet

Knutepunktordningen for norske festivaler avvikles

Stortingsvedtak denne uka.

Tilbake i oktober kunne vi melde om at kulturminister Thorild Widvey hadde foreslått å kutte knutepunktstøtten til en rekke store festivaler som Øyafestivalen, Ultimafestivalen og Olavsfestdagene. Dersom forslaget gikk gjennom i Stortinget ville disse festivalene i fremtiden måtte søke støtte fra kulturrådet på lik linje med andre festivaler.

Kulturministerens forslag den gang innebar at det kun var Festspillene i Bergen og Festspillene i Harstad som ville få videreført støtten sin som knutepunktfestival mens de 13 andre festivalene med knutepunktstatus ville legges over på Norsk Kulturråd.

Denne uken gikk forslaget gjennom i Stortinget - og til alt overmål ble de to festivalene som i kulturministerens opprinnelige forslag var foreslått skjermet også tatt ut av knutepunktordningen. Dermed er ordningen død og begravet.


— Vi ønsket ikke dette. Det vi er redd for er at det framover vil bli langt større konkurranse om hver festivalkrone. De tidligere knutepunktfestivalene har ekstremt mye å frykte nå og det vil bli stor usikkerhet, sier Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet til Dagbladet.

Støtteordningen for såkalte knutepunktfestivaler har tidligere vært omdiskutert - ikke minst blant festivalarrangører som ikke har mottatt denne støtten. Tanken bak ordningen har vært at de 16 ledende festivalene skal hjelpe mindre festivaler ved å dele erfaringer og kompetanse, og at de derfor har fått garanti for statlige overføringer over statsbudsjettet.

— Vi er usikre på hvilke ordninger som skal erstatte vårt behov for langsiktig satsing på de prosjektene som har vært en del av vårt knutepunktoppdrag. Med usikkerhet rundt det offentliges bidrag til det vi har jobba med for blant annet norsk festivalbransje og musikkeksport, er det klart at de tilhørende prosjektene må revurderes, sa Jonas Prangerød i Øyafestivalen til GAFFA da forslaget ble kjent i oktober.


ANNONCE