Kulturhuset ser etter to eventprodusenter

Youngs AS - Event og arrangementer - Eventprodusent - Fast - HR-koordinator - Kulturhuset - Kunst og kultur - Markedsføring og annonsering - Oslo - Toungs AS - Søknadsfrist 20.01.2019

Kulturhuset ser etter to eventprodusenter

Kulturhuset ønsker å ansette to erfarne eventprodusenter til vårt allerede godt innarbeidede booking team. Stillingsstørrelse er 40% med mulighet for mer jobb i travle tider.

Du har: 

 • Tidligere erfaring fra eventproduksjon/arrangementbransjen
 • Sterk tilknytning til natteliv/klubb/musikkindustri
 • Erfaring fra markedsføring og/eller grafisk design
 • Grunnleggende teknisk forståelse
 • Erfaring fra Webbusiness eller andre lignende verktøy
 • Førståelse og intresse for kunst og kultur

For å lykkes i stillingen: 

 • Du trives med et høyt arbeidstempo
 • Samarbeider godt med andre
 • Setter pris på fleksibel arbeidstid, som inkluderer kveld- og helgearbeid
 • Har spennende ideer og gjennomføringsevne

Personlige egenskaper:

 • God kommunikasjonsevne på tvers av alle nivå i organisasjonen
 • Effektiv, strukturert og finner gode måter å arbeide på
 • Administrere langsiktig, kortsiktig og plutselig problemløsning
 • Evne til å forholde seg rolig under stressende situasjoner
 • Fokus på mersalg og kostnader
 • Holde høyt tempo og gjennomføre fysisk arbeid
 • Imøtekommende

Ansvarsområder: 

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre arrangment på Kulturhuset. Dette inkluderer mail- og telefonkontakt med kunder, samt kommunikasjon med andre involverte på Kulturhuset
 • Opprettholde kunnskap om Kulturhusets innehold, policy, priser og regler i forhold til arrangement og huset generelt
 • Utføre arbeid gjennom verktøy som webbusiness og InDesign
 • Gi kunde informasjon, god veiledning og kundeservice gjennom hele opplevelsen.
 • Vær tilstede og tilgjengelig for kunde før, under og etter arrangement
 • Hold deg oppdatert på eventuelle endringer i planleggingen, og tilpass deg deretter best mulig
 • Fleksibel i arbeidoppgaver når man ser stort trykk på andre ansatte under arrangement
 • Aktivt promoter kommende og pågående arrangement gjennom Kulturhusets offisielle SoMe-kanaler
 • Behandle fakturainformasjon
 • Evaluere egne arrangement, følg opp eventuelle forbedringer og/eller tilbakemeldinger fra kunde

Hva kan Kulturhuset kan tilby:

 • Du vil bli med i et eksisterende team som er kjent for god lagånd og arbeidsmoral
 • Du vil bli en del av et produktivt nettverk i Oslos klubb- og arrangementsscene
 • Du vil bli gitt mulighet til å påvirke innholdet på Kulturhuset
 • Tilgang til alle åpne arrangement på Kulturhuset
 • Personalrabatt på Kulturhuset og tilhørende barer

Hvordan søke:

Send oss CV og søknad og fortell oss hva du kan tilby profesjonelt, og hvorfor du ønsker å være en del av Kulturhusets booking team.

Kun søkere som passer overnevnte profil vil bli kontaktet.

Frist for søknad: 20 januar

Send til: amanda@kulturhusetioslo.no

Kulturhuset i Oslo is looking for two event producers

 Kulturhuset is looking to recruit two experienced event producers, to join the existing booking team.

We are looking for a person with the following profile:

 • Previous experience with event producing/event managing
 • A strong connection within the nightlife/club/music-industry
 • Experience from marketing and/or graphic design
 • Basic technical understanding
 • Experienced in Webbusiness or similar tools
 • An understanding of and strong interest for art and culture

The successful candidate:

 • Thrives in a busy work place
 • Understand the value of team work
 • Enjoys a flexible work life, which includes work during evenings and weekends
 • Brings ideas and ways of executing them
 • Get things done and honor their responsibilities

Skills required:

 • Great communication skills across all levels of the organization
 • A structured, organized and efficient way of work
 • Manage long term, short term and sudden problem solving
 • Ability to keep calm during stressful situations
 • A focus on upselling as well as cost awareness
 • Be able to keep up tempo and execute physical work

Job responsibilities:

 • Plan, coordinate and execute events at Kulturhuset. This includes e-mail correspondence and phone contact with clients as well as with all relevant parties at Kulturhuset
 • Maintain knowledge on Kulturhuset content, policy’s, event pricing and rules in relation to events and the house in general
 • Work with tools such as Webbusiness and InDesign
 • Provide clients with information, guidance and customer service throughout their experience
 • Be present before, throughout and after an event to coordinate client needs
 • Keep up to date on any changes made to an event and adjust the plan of execution accordingly
 • Be ready to help out where is necessary when an event is creating an increased work load for the rest of the house
 • Actively promote ongoing events through the official Kulturhuset SoMe-channels
 • Process invoice information
 • Evaluate events and follow up on necessary improvements and/or feedback from client

 What Kulturhuset is offering:

 • You will join an existing team known for its work ethic and team spirit
 • You will become a part of a well established network in the Oslo event/club scene
 • You will have the opportunity to greatly influence the content of Kulturhuset arrangements
 • Access to all open arrangements at Kulturhuset
  Staff discounts at Kulturhuset and associated bars

How to apply:

Send us your CV and a cover letter telling us what you have to offer professionally, and why you wish to be a part of the Kulturhuset booking team.

Only applicants that fit the aforementioned profile will be contacted.

Deadline for applications: 20th of January

Send to: amanda@kulturhusetioslo.no

 

 

Søknadsfrist 20.01.2019
https://kulturhusetioslo.no/

Har du spørsmål?

Kontaktperson
Amanda
E-post

Sjekk ut

Skrivelysten kulturinteressert?

GAFFA,
Søknadsfrist 31.01.2020
STILLINGER · 14 desember 2018 14:47
Søknadsfrist 20.01.2019
https://kulturhusetioslo.no/

Har du spørsmål?

Kontaktperson
Amanda
E-post