x

Bob Hund, Månefestivalen, 22.07.2017

Foto: Per-Otto Oppi Christiansen