Kriminell Kunst, Kadetten Music Festival, 03.07.2019