GAFFA-vogna, Musikkfest Oslo, 02.06.2018

Foto: Helge Brekke / adhb.no og Stian Schløsser Møller / www.stiansmollerfoto.no