Volbeat, Telenor Arena, 07.09.2017

Foto: Per-Otto Oppi Christiansen