Hajk, Månefestivalen, 23.07.2017

Foto: Per-Otto Oppi Christiansen