Lissie, Månefestivalen, 21.07.2017

Foto: Per-Otto Oppi Christiansen