Violet Road, Månefestivalen, 21.07.17

Foto: Per-Otto Oppi Christiansen