Personvern

Når du besøker GAFFA.no samler GAFFA informasjon om alle besøk på hjemmesiden. Denne informasjonen bruker GAFFA til å forbedre din leseropplevelse, vurdere bruken av enkelte elementer på siden og til å forbedre tilbud av markedsføring fra GAFFA. Her kan du lese om informasjonen vi samler inn, hvordan vi behandler opplysningene, hva vi bruker informasjonen til, hvem som har adgang til opplysningene og hvordan du kontakter GAFFA vedrørende cookies og privatlivspolitik.

Innsamlingen av opplysninger på GAFFA.no skjer innenfor gjeldende lover og regler. Dersom GAFFA.no behandler personopplysninger som ikke er offentlig tilgjengelig vil behandlingen av disse opplysningene skje i samsvar med personvernloven.

GAFFA registrerer automatisk besøks-tidspunkter, IP-adresse samt data vedrørende dine bevegelser mellom forskjellige sider og tjenester i GAFFA. Disse opplysningene blir ikke sammenslått med navn og mail.

GAFFA bruker i den forbindelse ulike analyseverktøy, deriblant Google Analytics og Relevant, som brukes til å samle inn data og statistikk om brukerne.

GAFFA.no samler opplysninger om brukerne og deres besøk på to måter:

 • Ved bruk av såkalte cookies
 • Ved at brukeren selv oppgir opplysninger (i forbindelse med konkurranser)

Hva er cookies?

En cookie er en liten datafil som nettsider legger til i din browser for at browseren skal kunne gjenkjenne enheten som er i bruk neste gang du besøker nettsiden. En cookie er en passiv fil og kan ikke spre virus eller annen skadelig programvare. Du kan aktivere cookies her.

Hva brukes vi cookies til?

Vi bruker blant annet cookies til følgende:

 • Huske ditt brukernavn og din adgangskode i forbindelse med konkurranser
 • Samle statistikk om hvordan siden blir brukt via Google Analytics
 • Gjøre det mulig å dele innhold via Facebook

Våre samarbeidspartneres cookies:

GAFFA.no har en rekke samarbeidspartnere – annonsører, analyseinstitutter og andre tjenester (Facebook, Twitter, Google+ og Instagram) som setter inn cookies – såkalte tredjeparts-cookies.

Formålet med de forskjellige cookiene er å sikre leveranse av relevante annonser, gjøre det mulig å logge inn og dele artikler på de gjeldende samarbeidspartnernes hjemmesider. Ved spørreskjemaundersøkelser, analyser og lignende settes cookies med det formål å registrere din besvarelse og dermed unngå at du eksponeres for samme spørreskjema igjen.

Hvordan unngår jeg cookies eller slipper unna den?

Det er flere måter å unngå cookies på. Du kan lese mer om de her eller blokkere cookies fra GAFFA her.

Spesifikt for Google Analytics:

Her kan du blokkere cookies fra Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvor lenge oppbevarer vi cookies?

De cookies vi setter hos deg oppbevares i et variert antall måneder avhengig av formål med de forskjellige cookies. Hver gang du besøker vår hjemmeside forlenges perioden for de forskjellige cookies, og de fjernes automatisk når frist per cookie utløper (forløper i henhold til retningslinjer og automatikk forbundet google, typisk er hver cookie gyldig i 30 dager).

Behandling av personopplysninger:

Som besøkende på GAFFA.no gir du oss lov til å registrere og behandle personopplysninger og deg og dine aktiviteter på nettstedet. Denne informasjonen brukes til å gi deg relevante tilbud og anbefalinger.

GAFFA.no registrerer og oppbevarer opplysninger om:

 • Leste tags for type innhold og artist
 • Besøksfrekvens, samt side- og tidsforbruk
 • Device i bruk (Desktop/Mobil)

Opphavsrett

Opphavsretten til sidene, skjermbildene, opplysningene og alt materiale på denne nettsiden eies av GAFFA Norge, med mindre annet er angitt. Alle personer har dermed tillatelse til å se, kopiere og utskrive materiale på dette, med mindre annet er angitt.

Følgende betingelser gjelder:

Materialet må kun brukes som informasjon. Materialet må kun brukes til ikke-kommersielle formål. Alle kopier av materialet eller deling herunder skal kun forekomme dersom meddelelse om opphavsrett inngår.

Som bruker får du ikke foreta endringer av materiale som du skriver ut eller henter på dette nesttsted på en måte som krenker opprinnelig innhold. Herunder gjelder fjerning av identifikasjonsmerker eller symboler og bruk av nettsted til ulovlige, krenkende eller truende formål.

Endringer av nettside

Opplysningene, materialet og innholdet på sidene til nettstedet kan endres uten varsel på et hvilket som helst tidspunkt. Vi kan foreta endringer av disse vilkår og betingelser uten varsel, men du vil motta informasjon om endringer når det gjelder lagring og bruk av persondata.

Ansvarsfraskrivelse

Opplysninger, service, produkter og materiale som er inneholdt i og/eller som annonseres på siden, herunder (uten begrensninger) tekst, grafikk og linker, vises som de er og forekommer uten noen garanti. GAFFA kan ikke drives til ansvar for annonsørenes kampanjer på siden. GAFFA gir ingen garanti for at opplysningene det gis adgang til via siden er nøyaktige, fullstendige eller gjeldende. Vi er ikke ansvarlige for stavefeil og lignende. Priser og opplysninger om hvorvidt produkter er til rådighet kan endres uten varsel.

Forpliktelser

Brukeren har følgende forpliktelser:

 • Brukeren skal oppføre seg ansvarlig overfor GAFFA og andre brukere.
 • Brukeren må ikke reklamere for andre tjenester og service-ytelser i kontekst/på vegne av GAFFA
 • Brukeren skal respektere immaterielle rettigheter vedrørende innhold, tekst, bilder og andre formater som er levert av GAFFA.
 • Brukeren må ikke spre eller videreformidle opplysninger eller innhold av noen form for software, virus, ormer, software bomber, spam etc., som kan føre til forringelse av nettsidens funksjonalitet og/eller forsinke normal kommunikasjon mellom brukere og nettside.
 • Brukeren må ikke laste opp eller videreformidle noen form for innhold, varemerker, bilder eller andre former for immaterielle rettigheter eller informasjon som tilkommer tredjemann uten først å ha innhentet samtykke fra rettighetsinnehaveren.
 • Brukeren må alene anvende sine brukeropplysninger til selv å få adgang til tjenestene. Brukeren må ikke røpe, videreformidle eller gjøre sine brukeropplysninger tilgjengelige for tredjeparts-aktører.
 • Brukeren har plikt til å behandle et eventuelt brukernavn og passord fortroligt og må således ikke utlevere dette til andre. Brukeren er ansvarlig for alle aktiviteter som utføres under brukerens brukernavn og kodeord. Brukeren er dessuten forpliktet til å informere GAFFA om eventuell uautorisert bruk av brukernavn og kodeord.

GAFFA kan til enhver tid slette og redigere en brukers profil og innlegg uten tillatelse fra brukeren selv, hvis bruker overtreder de gjeldende og aktive brukervilkår.

Dersom noen av disse alminnelige betingelser skulle anses som ulovlig eller ugyldig og dermed ikke kan håndheves, påvirker ikke dette gyldigheten og håndhevelsen av den resterende del av betingelse.

Kontakt GAFFA

Se vår kontaktinformasjon

GAFFA har til enhver tid rett til å revidere disse betingelser
Copyright 2019 © GAFFA, Alle rettigheter forbeholdes.